Bemutatkozás

A diáklaborok olyan laboratóriumok, amelyek a matematika, informatika, természettudományok és a technológia területén kínálnak diákoknak vagy diákcsoportoknak olyan foglalkozásokat, amelyek elsősorban a diákok saját tevékenységére, kísérletezésére épülnek. Évente legalább 100 órányi ilyen foglalkozást kínálnak saját intézményükön kívüli diákoknak, diákcsoportoknak.

Az egyesület tagja lehet minden diáklabor vagy képviseletében az azt befogadó/fenntartó intézmény, vagy a diáklaborokat támogató szervezet; a diáklabor munkájában, működtetésében résztvevő, vagy azt támogató természetes személy.

Az Egyesület céljai:

– A magyarországi diáklaborok összefogása
– Azon való munkálkodás, hogy a diáklaborok hatékony és elismert eszközei legyenek a természettudományos oktatásnak, a környezettudatos szemléletformálásnak, a pályaorientációnak a tudományos gondolkodás terjesztésének és a tehetséggondozásnak.
– A laborok hatékonyságának növeléséért közös lépések megtétele
– A laborok közti tudásmegosztás segítése
– A laborhálózat bővítése
– Források keresése és bevonása
– Együttműködések kialakítása, közös projektek indítása

Mindezeket különösen az alábbi tevékenységek által kívánjuk elérni:

– Támogatjuk a diáklaborok munkáját információkkal, hazai és nemzetközi kapcsolatokkal, tudásmegosztó hálózat kialakításával, működtetésével, forrásszervezéssel, projektekkel.
– Képviseljük a diáklaborok ügyét a gazdaság, a felsőoktatás, a kutatóhelyek, a szakmai közigazgatási és politikai döntéshozók felé.
– Törekszünk források bevonására a diáklaborok számára.
– Közös projekteket indítunk a diáklaborok fejlesztésére.
– Szakmai konferenciát, különösen évente egy közös diáklabor találkozót szervezünk.
– Segítjük a diáklaborok projektjeinek terjesztésében, a nyilvánosságban való megjelenésében.

Eszközök:

– együttműködések kialakítása a felsőoktatással
– a műszaki felsőoktatással elsősorban a pályaorientációs és a tudományos kutatás és a közoktatás közti távolság rövidítése érdekében
– a pedagógusképzéssel a laboroknak a képzési folyamatba való integrálása érdekében (gyakorlati hely)
– együttműködések az iparral, vállalkozásokkal (középfokú és felsőfokú pályaorientációs programok, az ipar gyakorlatának megjelenítése a laborokban – modern technológiák az oktatásban, kölcsönös érdekek mentén szponzorálási kapcsolatok kialakítása, közös projektek indítása)
– együttműködés a közműszolgáltatókkal a környezettudatos szemlélet terjesztésében
– együttműködés a tudomány népszerűsítés, pályaorientáció, kutatás terén működő egyéb szervezetekkel a hatékonyabb működés érdekében.
– nyilvánosság, a laborok képviselete döntéshozók felé
– saját honlap üzemeltetése
– éves labor konferenciák szervezése az együttműködések szolgálatában és a tudásmegosztás segítéséért
– kiadványok készítése, mint pl. a laborok bemutatása, jó gyakorlatok, projektek disszeminációja