Selye János diáklaborhálózat kiépítése

A Maqyarországi Diáklaborok Egyesülete mint konzorciumi tag az Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársasággal mint konzorciumvezetővel közösen projektet indított a diáklabor hálózat fejlesztésére.

A projekt tartalma a pályázatban:

A projekt célja a diáklaborok mint innovációösztönző és tudományos életpályára felkészítő központok megerősítése, a hazai és nemzetközi módszerek adaptálása, valamint a vállalati és felsőoktatási szektorral való együttműködési felületek kialakítása. A projekt során a diáklaborok mint természettudományos, kutatói és mérnöki életpályát népszerűsítő műhelyek működnek. Elérendő célkitűzés, hogy a különböző szintű diáklaborok az iparági igényekhez igazodva tudjanak kutatási lehetőséget biztosítani a fiatalok számára. A projekt keretein belül a diáklaborok szakmai érdekképviseleti rendszerénekfejlesztése, valamint szakmai együttműködések kialakítása valósul meg. A már működő diáklaborok fejlesztése mellett új laborok létrehozására is sor kerül.A projekt tudományos rendezvények megszervezése mellett nemzetközi projektekben való részvételre, valamint a fiatal kutatók közötti együttműködésekre is lehetőséget biztosít. A diákok minél szélesebb körű elérése érdekében egy mobil diáklabor is kialakításra kerül, amely lehetővé teszi a főként földrajzi, és gazdasági hátránnyal küzdő diákokszámára a legkorszerűbb laboratóriumieszközöklokális elérését is.

Projekt azonosítószáma: 2022-3.1.1-DIÁKLABOR-2022-00001
Megvalósítás időtartama: 2022.11.01. – 2025.10.31.
Kedvezményezett neve: Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő
Részvénytársaság (konzorciumvezető)
Magyarországi Diáklaborok Egyesülete (konzorciumi partner)
Megítélt támogatás: 2 000 000 000 HUF
Express Innovation Agency VMV Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság: 1 784 705 374
Magyarországi Diáklaborok Egyesülete: 215 294 626

Mikulás Domonkos