Fizika Link-gyűjtemény

Mechanika

Fizika 9.évfolyam Csigasorok

Fizika 9.évfolyam Mikola cső 1

Fizika 9.évfolyam Mikola cső 2

Fizika 9.évfolyam Egyenletesen gyorsuló mozgás lejtőn 2

Fizika 9.évfolyam Sűrűségmérés

Fizika 9.évfolyam Tökéletesen rugalmas ütközés

Fizika 9.évfolyam Tökéletesen rugalmatlan ütközés

Fizika 9.évfolyam Kétkarú emelő

Fizika 9.évfolyam Hatás ellenhatás törvénye

Fizika 9.évfolyam Hidrosztatikai paradoxon és közlekedő edények

Fizika 9.évfolyam Centrifugális erő

Fizika 9.évfolyam Rakéták

Fizika 9.évfolyam Rugóerő

Fizika 9.évfolyam Tapadási súrlódás

Fizika 9.évfolyam Newton II törvénye

Ejtőzsinórok, szabadesés bemutatása

A szabadesés út-idő összefüggésének szemléltetése.

Fizika_9. osztály_Lendület és energiamegmaradás_ Alkoholos rakéta

Ebben a videóban a rakéták működési elvével ismerkedünk meg. Megvizsgáljuk a mozgást a lendület megmaradás és az energiák egymásba alakulása szempontjából. PET palackból készült rakétánkat az valódi rakétákhoz hasonlóan gyúlékony hajtóanyag hajtja. Ezt a kísérletet semmiképp se próbáld meg utánozni otthon, mert veszélyes!

Fizika_9. osztály_Lendület és energiamegmaradás_Ruhacsipesz rakéta

Ebben a videóban otthon is kipróbálható „rakétás” kísérletet mutatunk. Ruhacsipesz rakétánk mozgását a kilövést követően a lendület megmaradás segítségével elemezzük.

Fizika_9. osztály_Lendület és energiamegmaradás_Labdapiramis

Visszapattanhat-e egy labda annál magasabbra mint ahonnan leejtettük? Egy önmagában álló labda esetében ez nem lehetséges. A labdánk helyzeti energiája teljesen átalakul mozgási energiává, hogy a visszapattanást követően ismét helyzeti energia legyen belőle. Tehát legfeljebb az ejtés magasságáig pattanhatna vissza. De mi a helyzet ha több labdánk van?

Fizika_9.osztály_Lendület és energia megmaradás_ Gördeszka

Emberkísérletünk során ketten ülnek egymással szemben egy-egy gördeszkán. Vajon ki indul el nagyobb sebességgel ha meglökik egymást? És miért ő indul el? A két gördeszkás együttes rendszere is mozgásba jött? Ezekre a kérdésekre a lendület megmaradás adja meg a helyes választ.

A felhajtóerő 

A felhajtóerő nagyságának szemléltetése Arkhimédeszi hengerpár segítségével.

Fizika 7. osztály – Héliumos lufi emelkedése

Ebben a videóban a gázok sűrűségével foglalkozunk, mutatunk példát az átlagsűrűség fogalmára is. Felhasználható a felhajtóerő bevezetésére is, hiszen tisztázzuk azt is, hogy pontosan mi emeli a lufit a magasba.

Feladatlap: https://forms.gle/r6gsBQhQr2kbZcSM7

Fizika 7. osztály – A hélium sűrűsége és a hangterjedés

Ebben a videóban elsősorban a gázok sűrűsége a téma, viszont felhasználható számos más tananyag tanításánál is. Szó van a tehetetlenségről, a hang terjedési sebességéről, Newton második törvényéről és a félig nyitott csőben kialakuló rezonancia feltételéről is. A képernyőolvasó-támogatás engedélyezve van. Feladatlap: https://forms.gle/F56EDHM6biKGqw84A

Fizika 7. osztály – Sűrűség és Arkhimédész törvénye kénhexafluoriddal

Ebben a videóban elsősorban a gázok sűrűsége a téma. Foglalkozunk az átlagos sűrűséggel is, de felhasználható Arkhimédész törvényének bemutatására is. 

Feladatlap: https://forms.gle/XXzueFnBGkkwK9o9A

Fizika 7. osztály – A kénhexafluorid sűrűsége és a hangterjedés

Ebben a videóban elsősorban a gázok sűrűsége a téma, viszont felhasználható számos más tananyag tanításánál is. Szó van róla a tehetetlenségől, a hang terjedési sebességéről, a Newton második törvényéről, és a félig nyitott csőben kialakuló rezonancia feltételéről is. A képernyőolvasó-támogatás engedélyezve van. Feladatlap: https://forms.gle/nsk4LpAMZnBhKvEf7

Fizika 7. osztály – A jég sűrűsége és a felhajtóerő

Ebben a videóban az olvadás és a fagyás témakörében kísérletezünk. Vízzel csurig töltött edényben megfigyeljük, hogy mennyire merül el benne a szilárd víz, azaz a jég. Megbeszéljük, hogy mire következtethetünk ebből a sűrűségekre. Vajon túlcsordul az edény, ha teljesen elolvad a jég?

Egyenletesen gyorsuló mozgás

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Egyenletesen_gyorsulo_mozgas

Lendületmegmaradás

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=Szakmai%20anyagok/kiserletek/fizika/Lenduletmegmaradas

Hőtan

Fizika 7.évfolyam Szilárd testek hőtágulása

A légnyomás 

A légnyomás szemléltetése.

A forráspont nyomásfüggése 

A forráspont nyomásfüggésének szemléltetése.

Fizika_10. osztály_Nyomás_dobozroppantás

Ebben a videóban a gázok állapothatározói közül a nyomást vizsgáljuk meg közelebbről. Vajon képes lehet a minket körülvevő levegő nyomása összeroppantani egy italos dobozt? Hogyan változik a nyomás ha egy folyadék gőze hirtelen lecsapódik?

Fizika_10:osztály_Nyomás_adiabatikus_pumpa_szenzor

Ebben a videóban a gázok állapothatározói közül a nyomást és a hőmérsékletet vizsgáljuk meg alaposabban. Biztosan pumpáltad már a kerékpárod gumiját, azaz növelted a benne lévő nyomást. De milyen állapotváltozás történik ekkor? Csak a nyomás változik? Mi most PET palackba helyezett szenzorral és mobiltelefonunk segítségével követhetjük nyomon a folyamatokat.

Fizika_10. osztály_Gáztörvények-Boyle Mariotte

Fizika_10. osztály_Gáztörvények_Gay-Lussac I

Fizika_10. osztály_Gáztörvények_Gay-Lussac II.

Fizika 7. osztály – A jég sűrűsége és a felhajtóerő

Ebben a videóban az olvadás és a fagyás témakörében kísérletezünk. Vízzel csurig töltött edényben megfigyeljük, hogy mennyire merül el benne a szilárd víz, azaz a jég. Megbeszéljük, hogy mire következtethetünk ebből a sűrűségekre. Vajon túlcsordul az edény, ha teljesen elolvad a jég?

Fizika 7. osztály – A szilárd alkohol és a szilárd víz

Ebben a videóban az olvadás és a fagyás témakörében kísérletezünk. Megvizsgáljuk, hogy miként változik a fagyás során az anyagok térfogata és ezzel együtt a sűrűsége. Bemutatjuk, hogy a víznél tapasztalt térfogat növekedés általában nem igaz.


Fizika 7. osztály – Fémek olvadása (Wood ötvözet)

Ebben a videóban az olvadás és a fagyás témakörében kísérletezünk és megmutatjuk, hogy ötvözetek esetében az olvadáspont jelentősen eltérhet az alkotóelemek olvadáspontjától. Vajon lehet forró vízzel fémet olvasztani?

Fizika_7. osztály_Párolgás_lecsapódás_vízszökőkút

Fizika 7. osztály_Párolgás _lecsapodás_forrás vákumban

Fizika_7. osztály_Párolgás_lecsapódás_hideg vízzel forralás

Csak 100 fokon forr a víz? Lehet hideg vízzel is forralni?

Fizika_7. osztály_Párolgás_lecsapódás_nitrogénes lufi fújas

Fizika_7. osztály_Párolgás_lecsapódás_nitrogénszökökút

Hogyan képződnek a felhők? Tudunk a Mobilis előadóterében is készíteni egyett?

Fizika 10.évfolyam Villanymotorok

Fizika 10.évfolyam Vezetékek ellenállása

Fizika 10.évfolyam Nyomás a szódásüvegben

Fizika 10.évfolyam Izzólámpák fogyasztók soros kapcsolása

Fizika 10.évfolyam Izzólámpák fogyasztók párhuzamos kapcsolása

Fizika 10.évfolyam Galilei hőmérő

Fizika 10.évfolyam Adiabatikus folyamat

Fizika 10.évfolyam A potenciométer feszültsége

Fizika 10.évfolyam A potenciométer ellenállásának változása

Fizika 10.évfolyam A hőtan I  főtétele

Fizika 10.évfolyam A feszültség és az áram mérése

Boyle-Mariotte törvénye

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Boyle_Mariotte_torveny

Termikus kölcsönhatás vizsgálata

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/termikus_kolcsonhatas_vizsgalata

Elektromosságtan

Elektrosztatikai alapjelenségek 

Dörzsöléssel elektromos állapotba hozott testek kölcsönhatásának vizsgálata.

Fizika_10. osztály_Egyenáram_buborékáram

A szappanbuborékok csak a mesében repülnek fölfelé. Vagy mégsem? Mi történik, ha Van de Graaf -féle szalaggenerátorral töltött részecskéket juttatunk a szappanbuborékokra? Merre áramlanak, hogyan viselkednek?

Fizika_10. osztály_Egyenáram_buborékáram_csúccsal

Ebben a videóban ismét a Van de Graaf -féle szalaggenerátorral és szappanbuborékokkal kísérletezünk. Megmutatjuk, hogy mi történik, ha egy töltésekkel rendelkező erősen görbült fém csúcs is megjelenik a színen. Ha még nem láttad a buborékok rendezett áramlását bemutató videónkat, akkor javaslom, hogy előbb nézd meg azt!

Fizika_10. osztály_Egyenáram_vákumcső

Fizika_10. osztály_Egyenáram_vezetékolvasztás


Fizika_10. osztály_Egyenáram_világító uborka

Fizika 8.évfolyam Összetett hálózat

Fizika 8.évfolyam gőzgép, gőzturbina

Fizika 8.évfolyam Az elektromos áram hő, kémiai és mágneses hatása

Fizika 8.évfolyam Az elektromos állapot

Fizika 8.évfolyam Áramkör az izzólámpa működtetéséhez

Fizika 8.évfolyam A feszültség és az áram mérése

Fizika 10.évfolyam Villanymotorok

Fizika 10.évfolyam Vezetékek ellenállása

Fizika 10.évfolyam Nyomás a szódásüvegben

Fizika 10.évfolyam Izzólámpák fogyasztók soros kapcsolása

Fizika 10.évfolyam Izzólámpák fogyasztók párhuzamos kapcsolása

Fizika 10.évfolyam Galilei hőmérő

Fizika 10.évfolyam Adiabatikus folyamat

Fizika 10.évfolyam A potenciométer feszültsége

Fizika 10.évfolyam A potenciométer ellenállásának változása

Fizika 10.évfolyam A hőtan I  főtétele

Fizika 10.évfolyam A feszültség és az áram mérése

Belső ellenállás mérése

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Belso_ellenallas_merese

Kondenzátor kapacitásának mérése

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/kondenzator_kapacitasanak_merese

Mágnességtan

Mágneses mező szemléltetése 

Rúdmágnesek és patkómágnes mágneses terének szemléltetése vasreszelékkel.

Áramvezetők mágneses tere 

Áramjárta vezetők mágneses terének  szemléltetése vasreszelékkel.

Egyszerű elektromágnes készítése

Indukált feszültség vizsgálata

Az indukálódott áram feszültségének nagysága és az indukált áram irányának szemléltetése középmutatós műszerrel.

Fizika 11. évfolyam Nehézségi gyorsulás mérése rugó segítségével

Fizika 11.évfolyam nehézségi gyorsulás mérése fonalingával

Fizika 11.évfolyam Törésmutató meghatározása Hartl koronggal

Fizika 11.évfolyam Rúdmágnes mágneses mezejének szemléltetése vasreszelékkel

Fizika 11.évfolyam Rácsállandó meghatározása ismert hullámhosszúságú fény segítségével

Fizika 11.évfolyam Patkómágnes mágneses mezejének mérése vasreszelékkel

Fizika 11.évfolyam Gyűjtőlencse fókusztávolságának mérése Bessel módszerrel

Fizika 11.évfolyam Az elektromos áram mágneses hatásának bemutatása

Fizika 11.évfolyam A radioaktív sugárzás távolságfüggésének igazolása G M számlálóval

Fizika 11.évfolyam A hangsebesség mérése hangvillával

Fizika 11.évfolyam Rugóállandó mérése

Mérések mágneses mezőben

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Meresek_magneses_mezoben

Váltakozó áram

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/valtakozo_aram

Rezgő kör

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/rezgokor

Hullámtan, Hangtan, Optika

Fizika 7. osztály – A hélium sűrűsége és a hangterjedés

Ebben a videóban elsősorban a gázok sűrűsége a téma, viszont felhasználható számos más tananyag tanításánál is. Szó van a tehetetlenségről, a hang terjedési sebességéről, Newton második törvényéről és a félig nyitott csőben kialakuló rezonancia feltételéről is. A képernyőolvasó-támogatás engedélyezve van. Feladatlap: https://forms.gle/F56EDHM6biKGqw84A

Fizika 7. osztály – A kénhexafluorid sűrűsége és a hangterjedés

Ebben a videóban elsősorban a gázok sűrűsége a téma, viszont felhasználható számos más tananyag tanításánál is. Szó van róla a tehetetlenségől, a hang terjedési sebességéről, a Newton második törvényéről, és a félig nyitott csőben kialakuló rezonancia feltételéről is. A képernyőolvasó-támogatás engedélyezve van. Feladatlap: https://forms.gle/nsk4LpAMZnBhKvEf7

Zenélő kémcsővek 

A hangmagasság és a levegőoszlop hossza közötti összefüggés bemutatása.

Fizika 8. osztály – Elektromágneses hullámok törése közeghatáron

A fényről sokan hallottuk már, hogy két különböző közeg határán irányt vált, ezt hívjuk fénytörésnek. Ha a fény elektromágneses hullám, akkor ezt a jelenséget bizony más elektromágneses hullámokkal is meg lehetne mutatni. Mi mikrohullámokkal mutatjuk meg.

 A videónkhoz tartozik egy minta feladatlap is, amiről pedagógus kollégáinknak külön kérésre szerkeszthető másolatot küldünk: https://forms.gle/3nLQ7xZHgFQhoT6Z9

Fizika 8. osztály – Fénysebességmérés a mikróban

Az elektromágneses hullámok sebességét akár otthon is megmérhetjük, ha van saját mikrohullámú sütőnk. Ehhez minden fontos tudnivalót elmesélünk ebben a videóban, melynek végén reméljük mindenkiben az a tanulság fogalmazódik meg, hogy a fény is egy elektromágneses hullám, akárcsak a mikrohullám, csak más a hullámhossza. A videóhoz tartozó mintafeladatlap, melyet kérésre szerkeszthető formában megosztunk a kedves pedagógus kollégákkal az alábbi linken található: https://forms.gle/X8uGNH54QBUFcaAz8

Fizika 8. osztály – Elektromágneses hullámok törése közeghatáron

A fényről sokan hallottuk már, hogy két különböző közeg határán irányt vált, ezt hívjuk fénytörésnek. Ha a fény elektromágneses hullám, akkor ezt a jelenséget bizony más elektromágneses hullámokkal is meg lehetne mutatni. Mi mikrohullámokkal mutatjuk meg. A videónkhoz tartozik egy minta feladatlap is, amiről pedagógus kollégáinknak külön kérésre szerkeszthető másolatot küldünk: https://forms.gle/3nLQ7xZHgFQhoT6Z9

Fizika 8. osztály – Fénytörés

Ebben a videóban megvizsgáljuk, hogy miként viselkedik a lézerfény, ha két közeg határára érkezik. És megtudjuk, hogy milyen fizikai elv segítségével tudjuk megmagyarázni a tapasztalt jelenséget.

Fizika 8. osztály – Fénybontás prizmával

Ebben a videóban egy prizma segítségével vizsgáljuk az írásvetítő fényét. A fehér fény színes összetevőire bomlik és egy szivárványban gyönyörködhetünk. Ezt a színes jelenséget jobban megfigyelve megtudjuk, hogy a vörös vagy a lila színű fény törik-e meg jobban a prizmánkon?

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsék_tükrök képalkotása párhuzamos lézersugárral

Ebben a videóban fénytani kísérleteket mutatunk. A síktükröket mindenki ismeri otthonról. De mi van, ha görbült a tükröző felület? Ezeknek a homorú és domború felületű tükröknek a képalkotását vizsgáljuk meg ebben a videóban párhuzamos lézer fény nyalábokkal.

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsék_planparalell lemez

Ebben a videóban fénytani kísérleteket mutatunk. Megvizsgáljuk, hogy egy párhuzamos oldalú üveglemezt, az un. plánparalell lemezt mire tudjuk használni.

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsék_tükrök képalkotása fehér fénnyel

bben a videóban fénytani kísérleteket mutatunk. A síktükröket mindenki ismeri otthonról. De mi van, ha görbült a tükröző felület? Ezeknek a homorú és domború felületű tükröknek a képalkotását vizsgáljuk meg ebben a videóban az előadótér fehér lámpáinak megvilágítását használva.

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsék_domború lencsék

Ebben a videóban fénytani kísérleteket mutatunk. Üveg – levegő határfelületen a fény megtörik. De miként viselkedik a párhuzamos fénynyaláb, ha görbült határú felületeken halad át? Most a mindkét oldalán domború lencséket vizsgáljuk meg.

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsék_Homorú lencsék

Ebben a videóban fénytani kísérleteket mutatunk. Üveg – levegő határfelületen a fény megtörik. De miként viselkedik a párhuzamos fénynyaláb, ha görbült határú felületeken halad át? Most a mindkét oldalán homorú lencséket vizsgáljuk meg.

Fizika_8. osztály_Tükrök_lencsek_levegő lencse vízben

Kísérletek hullámkádban

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Kiserletek_hullamkadban

Rezgőmozgás vizsgálata

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/Rezgomozgas_vizsgalata

A hang sebessége

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/A_hang_sebessege

Atomfizika

Fizika_11. osztály_Hőmérsékleti sugárzás

Ebben a videóban a hőmérsékleti sugárzást tanulmányozzuk. Nagy áramerősséggel izzítunk egy vezető drót darabot és megfigyeljük az izzást szabad szemmel és infra kamerával is. A kutatók részletesen vizsgálták az izzó testek által kibocsátott sugárzás spektrumát. A helyes elméleti magyarázatot Max Planck találta meg, amely elvezetett a modern fizika, azon belül is a kvantummechanika megszületéséhez. 

A videóhoz tartozó feladatlap (melyet külön kérésére pedagógus kollégáinknak szerkeszthető formában is eljuttatunk) itt található: https://forms.gle/fwuYXAr6iB68MvX59

Fizika 11. osztály – A fényelektromos hatás

Ebben a videóban a fényelektromos hatást mutatjuk be. A jelenséget már az 1800-as évek végén fölfedezték, de helyes magyarázatát a klasszikus fizika eszköztárával nem sikerült megtalálni. Az elméleti magyarázat megtalálása vezetett el a kvantummechanika megszületéséhez. Albert Einstein 1905-ös cikkében adta meg a magyarázatot, mely később Nobel díjat ért. A videóhoz tartozó feladatlap (melyet pedagógus kollégáinknak külön kérésre szerkeszthető formában is rendelkezésre bocsátunk) itt található: https://forms.gle/x6VFAEMyReiAnU8k9

Fizika_ 11. osztály_Spektroszkóp_vonalas_1rész.

http://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/sites/default/files/Elektronnyalab_elterulese_0.pdf

Napelem vizsgálatahttp://www.banyai-kkt.sulinet.hu/labor/?q=szakmai/fizika/kiserletek/napelem_vizsgalata