Felmérés a diáklaborokról

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal támogatásával a 2020-2.1.1-ED-2020-00114 pályázati forrásból felmérést indítunk a diáklaborokkal kapcsolatban annak érdekében, hogy jelenlegi és potenciális partnereinkkel való közös stratégiaalkotás ez alapján lehetséges legyen.

A támogatást nyert pályázatunk összefoglalása:

A projekt tárgya egy szervezetdiagnosztikai módszeren alapuló helyzetfelmérés elkészítése és a jövőbeni együttműködési lehetőségek feltárása.

Magyarország középiskoláiban jelen pillanatban 66 diáklabor működik. „A diáklaborok olyan laboratóriumok, amelyek a matematika, informatika, természettudományok és a technológia területén kínálnak diákoknak vagy diákcsoportoknak olyan foglalkozásokat, amelyek elsősorban a diákok saját tevékenységére, kísérletezésére épülnek.”

A diáklaborok jelenlegi működése esetleges, ezért az egyesület egyik fő célja, hogy a működésükhöz különböző együttműködések révén támogatást, hátteret tudjon biztosítani.

Az előzetes egyeztetések alapján a szereplők nyitottak a konstruktív együttműködésre azonban ezen platformok létrehozásához első lépésként fontos megismerni a jelenlegi pontos helyzetét a diáklaboroknak.

Célunk térképszerűen és konkrétan felmérni azt, hogy a Magyarországon létrehozott diáklaborok jelenleg hogyan működnek, és milyen potenciális lehetőségeket hordoznak az innováció témakörében és az együttműködésben.

Jelenleg hazánk kiemelt célja a hazai kutatás és innováció különböző területeinek fejlesztése a nemzetközi versenyképesség megerősítése érdekében.

A diáklaborok különleges együttműködési lehetőséget tudnak nyújtani az innovációs ágazat különböző szereplői számára számára azzal, hogy a középiskolai oktatás keretében támogatják az innovatív szemlélet és gyakorlat térnyerését már a diákok (a későbbi potenciális kutatók és cégvezetők) körében is. Ehhez kitűnő platformnak ígérkezik az innovatív fiatalok a diáklaborokon keresztüli támogatása, az innovatív diákötletek felkarolásával.

Kommunikációs összefoglaló:

A diáklaborok többféle fenntartó által, különböző szakemberek segítségével, és egyedi környezeti sajátosságok mentén működnek jelenleg, ezért fontos, hogy a kutatás által egységes képet kapjunk róluk.

A kutatás eredményeként egyértelmű fejlesztési, hasznosítási lehetőségek kerülnek felvázolásra, valamint a szélesebb közönség számára is elérhető lesz a diáklaborok tevékenysége, és az abban rejlő potenciál.

A projekt eredménye azért különösen nagy érték, mivel a diáklaborok így akár egységes, vagy egyedi koncepció mentén is tudják tervezni a további működésüket, lehetőségeiket.

A projekt során keletkező eredményeket legalább 2 alkalommal hazai és nemzetközi szinten is be kívánjuk mutatni.

Hazai szinten egy alkalommal a magyarországi diáklaborok számára, valamint a releváns állami és piaci szereplők számára tervezzük bemutatni.

Ezen felül a németországi diáklaborokkal több éve tartó kapcsolat nyomán az éves konferenciájukon kerülnek az eredmények és a projekt prezentálásra. Természetesen az aktuális vírushelyzet figyelembevételével lehetséges, hogy ezek az események csak online platformon kerülnek megszervezésre.

Mikulás Domonkos